Zapraszamy do współpracy
71 354 23 37 | 609 572 059 | biuro@tasta.pl

Markiza tarasowa Premium 1500

Markiza w wersji p�kasetowej ze spr�ynami pneumatycznymi.

Konstrukcja

Owalne ramiona ze spr�ynami pneumatycznymi gwarantuj� odpowiednie napr�enie poszycia markizy. Okr�g�a rura no�na o �rednicy 50 mm jest niezwykle odporna na skr�canie; rura nawojowa markizy ma �rednic� 85 mm. Markiza markilux? - 1500 jest wyposa�ona w ramiona ze spr�ynami pneumatycznymi. Opcjonalnie markiza jest r�wnie� dost�pna z profilem ochronnym.