Zapraszamy do współpracy
71 354 23 37 | 609 572 059 | biuro@tasta.pl

Markiza tarasowa Premium 3000

Markiza nadaje się doskonale do zastosowań profesjonalnych.

Konstrukcja

Trwa�a konstrukcja kasety i kompaktowy profil na�cienny sprawiaj�, �e markiza markilux? - 3300 jest bardzo cz�sto wykorzystywana do zastosowa� profesjonalnych. Podw�jna rynienka odp�ywowa odprowadza wod�, niezale�nie od tego, czy markiza jest z�o�ona czy roz�o�ona, na boki urz�dzenia.

Szczególne właściwości techniczne

Markiza jest dostarczana w postaci wst�pnie zmontowanej. Wszelkie �ruby i elementy konstrukcji zosta�y wykonane z zabezpieczonej przed korozj� stali szlachetnej, ramiona s� u�o�yskowane w powlekanych teflonem tulejach. Rura nawojowa o �rednicy 85 mm mo�e by� �atwo wyj�ta do przodu, co zdecydowanie usprawnia prace zwi�zane z konserwacj� urz�dzenia.

Wymiary

markilux 3300 dostępna jest w maksymalnej szerokości 700 cm. Maksymalny wysięg wynosi 350 cm.

Poszycie

W markizach tego modelu mog� zosta� wykorzystane dowolne poszycia markilux? z oferty poszy� do markiz balkonowych i tarasowych. Opcjonalnie markiza jest r�wnie� dost�pna z falban�.

Napęd

Markiza jest seryjnie wyposażona w napęd manualny z korbą wykonan� ze stali szlachetnej, opcjonalnie mo�na zam�wi� silnik elektryczny i pilota zdalnego sterowania.

Konstrukcja

Legenda

  1. Rynna i odpływ
  2. Widok z boku; markilux markilux 3300 z przek�adni�
  3. Widok z boku; markilux 3300
  4. Widok z boku przy markizie zwini�tej, monta� stropowy
  5. Widok z boku; markilux 3300 pur
  6. �o�ysko Rolltex
  7. Monta� niszowy markilux 3300
  8. Profil �cienny z uszczelk� gumow� (opcjonalnie)